Neries upės baseino investicinės programos I etapas

STATUSAS: SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS

  

Visagino savivaldybėje sėkmingai finišavo projektas „Neries upės baseino investicinės programos I etapas". 2010 m. rugsėjo 2d. įvyko valymo įrenginių atidarymo iškilminga ceremonija. Projekto baigimo šventėje dalyvavo LR ūkio ministro patarėjas Daumantas Lapinskas, LR Seimo narys Algimantas Dumbrava, Visagino savivaldybės meras Vytautas Račkauskas, LVTA nariai kartu su prezidentu Broniu Miežutavičiumi.

„Visagino miesto buitinių nuotekų valyklojė išvalytos nuotekos išleidžiamos į patį didžiausią Lietuvos ežerą - Drūkšius, tai reikalauja aukštos nuotekų valymo kokybės. Esami valymo įrenginiai pradėti eksploatuoti 1979 m., jų projekte nebuvo numatyti azoto ir fosforo šalinimas. Pradėjus eksploatuoti naujus valymo įrenginius, išleidžiamų nuotekų valymo kokybė pilnai atitiks visus Europos normų reikalavimams" - sakė VĮ „Visagino energija" generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius.

Projekto metu buvo pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai, numatant azoto ir fosforo šalinimą, modernizuota vandentiekio antrojo kėlimo siurblinė, šešios nuotekų siurblinės ir renovuota 3,83 km slėginės nuotekų magistralės vamzdynų, t.y. modernizuota daugiau nei 30 metų nekeista įranga. Minėtiems darbams atlikti 2008 -04 -30  pasirašyta 31 439 358, 30 Lt (be PVM) vertės vandens ūkio darbų rangos sutartis Nr. (10.24)43VP -6. Pagal šią sutartį Visagino vandens ūkio darbus atliko jungtinės veiklos įmonės - UAB „Arginta", UAB „Vilstata" ir koncernas WTE. Techninę priežiūrą vykdė UAB „SWECO Lietuva" (2006 -07 -21 sutartis Nr. 2006/41/A/P/LT).

Pagal Lietuvos hidrometeorologinę tarnybą, praėjusi žiema buvo šalčiausia per paskutiniuosius 20 metų ir sniegingiausia per paskutiniuosius 15 metų. Dėl šios priežasties buvo sutarta perkelti darbų užbaigimo terminą - nauji nuotekų valymo įrenginiai bus pradėti eksploatuoti ne 2010 m. pavasarį, kaip buvo planuojama, o vasarą.  

Projekto darbams atlikti buvo skirta 16, 4 mln. litų iš ES Sanglaudos fondo, 6, 1 mln. litų iš LR biudžeto, ir 8, 9 mln. litų skyrė VĮ „Visagino energija".

Projekto „Neries upės baseino investicinės programos I etapas" įgyvendinančioji organizacija - LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Techninės pagalbos konsultavimą vykdė UAB „NPR" pagal  2006 -08-29  sutartį Nr. 2006/57/A/P/LT.  

Šio projekto tikslas - vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas, valymo įrenginių statyba, rekonstrukcija, papildomų vartotojų prijungimas prie centralizuotos vandentiekio sistemos. Projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių. Projekto veiklos buvo vykdomos Zarasų, Širvintų, Ignalinos, Utenos, Molėtų, Ukmergės, Švenčionių bei Visagino savivaldybės teritorijose. Bendras projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/001 pradėtas 2005 m. spalio 12d., pabaiga pratęsta iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Pagal projektą „Neries baseino investicinės programos I etapas", vandens ūkiui modernizuoti skirta 37 mln. 576 tūkst. eurų (129 742 412,80 Lt, be PVM). Sanglaudos fondo lėšos sudaro 80% ir likę 20% - LR biudžeto lėšos.

Informacija apie projektą.

Taigi, projektas sėkmingai finišavo, o Valstybės įmonė „Visagino energija" jau kupina naujų planų. 2010-09-24 prasidės projektas „Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statyba", tai pat finansuojamas iš ES lėšų, Lietuvos Respublikos bei VĮ „Visagino energija" biudžeto.