Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „ Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonė Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“

Priemonė „Kompetencijų vaučeris“ – tai negrąžintina subsidija, kuri suteikia įmonėms galimybę kelti savo darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją bei geriau prisitaikyti prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Įmonės gali gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga.

Įgyvendinančioji institucija – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)

Projekto vykdytojas – UAB „Visagino energija“