Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statyba

VISAGINO DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA


ES parama - investicija į jūsų ateitį! 
 

STATUSAS: SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS

Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Bendra projekto vertė 2 792 881,00 Eur (9 643 261,00 Lt).

Projektui skirtas finansavimas 2 438 510, 00 Eur (8 419 689,00 Lt), suteiktas finansavimas yra ES Sanglaudos fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Iš jo ES dalis - 2 181 825, 00 Eur (7 533 406,00 Lt).

Projekto kodas VP3-3.1-AM-01-V-01-044

Projekto vykdytojas Valstybės įmonė „Visagino energija".

Veiksmprogramos prioriteto priemonė Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra.

2010 m. liepos 16 d. su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta sutartis Nr. A/2010/NS/74 „Dėl projekto „Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statyba", projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V01-044, finansavimo ir administravimo".

Projekto tikslas - sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo, susidarančio Visagino ir Zarasų savivaldybėse, tvarkymo pajėgumus, įrengti dumblo džiovinimo įrenginius ir 2 mėn. laikiną dumblo saugojimo aikštelę.

Projekto esmė. Projektas buvo skirtas komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumų kūrimui Visagine, kurie apdorotų nuotekų dumblą, susidarantį Visagino ir Zarasų nuotekų valymo įrenginiuose. Projekto metu buvo sumontuoti dumblo džiovinimo įrenginiai ir rekonstruotas džiovinto dumblo sandėliavimo pastatas.

Maksimalus įrenginių našumas yra apie 11 t dumblo per dieną.

Projektas „Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statyba" atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" reikalavimus ir nuostatas (prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. VP-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"). Norima akcentuoti, jog Lietuvoje, dažniausiai pasinaudojant Europos Sąjungos finansine parama, pastatyta ir šiuo metu statoma daug nuotekų valymo įrenginių, dėl to pastebimai švaresnės tampa upės ir kiti vandens telkiniai.

Projekto tikslinė grupė - Visagino ir Zarasų miesto ir rajono gyventojai.

Projektu buvo siekiama:

- sumažinti dumblo kiekį;

- panaikinti dumblo kvapą;

- stabilizuoti dumblą;

- sumažinti grunto ir požeminio vandens taršą.

2010 m. rugpjūčio 26 d. su UAB „Arginta" buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. (10.24)VP43-7 ir 2010 m. rugsėjo 24 d. paskelbta darbų pradžia.

2010 m. projektavimo ir statybos darbų pirkimo dokumentų parengimui skirtos lėšos - 55,3 tūkst. Eur (191,0 tūkst. Lt).

2011 m. darbų atlikta už 1034,6 tūkst. Eur (3 572,4 tūkst. Lt), buvo parengtas techninis projektas, atlikti statybos darbai ir į objektą pristatyta dalis naujos įrangos.

Per 2012 metus atlikta darbų už 1 437, 00 tūkst. Eur (4 961,7 tūkst. Lt). Sumontuoti įrenginiai, atlikti galutiniai elektros ir automatikos reguliavimo, derinimo darbai bei pabaigti aplinkos tvarkymo darbai. Visų projekte numatytų darbų buvo atlikta apie 90 proc.

2013 m. vasario 22 d. pasirašytas Statybos užbaigimo aktas Nr. SVA-90-130222-00020/(10.29)VD45-1.

2013 -2015 m. , po  dumblo apdorojimo įrenginių statybos baigimo, vyko įrenginių paleidimo-derinimo darbai, kad būtų pasiekti sutartyje nurodyti rodikliai. Taip pat buvo apmokomi ir ruošiami kvalifikuoti operatoriai.

„Susidūrėme su įrangos paleidimo tam tikrais techniniais sunkumais, todėl projekto sėkmingam įgyvendinimui prireikė daugiau laiko nei buvo iš pradžių numatyta." - paaiškino rangovo atstovas, UAB „Arginta" vandentvarkos direktorius  Regimantas Dauknys.

2015 m. rugpjūčio 25 -27 d. įvyko Visagino dumblo džiovinimo įrenginių 48 valandų bandymai. Stebėti procesą atvyko Aplinkos projektų valdymo agentūros atsakingi darbuotojai. „Taršos mažinimo projektų skyriaus vedėjas bei projekto vadovė sakė, kad mums pavyko pasiekti visų projekte numatytų reikalavimų ir tikslų. Nors darbų eigoje neišvengėme sunkumų, šiandien drąsiai galime teigti, kad dumblo džiovinimo projektas Visagine sėkmingai įvykdytas" - teigė VĮ „Visagino energija" vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas Aleksej Lisickij.