Šilumos tinklų rekonstrukcija Visagine

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA VISAGINUI

VĮ „Visagino energija" tęsia Visagino šilumos tinklų modernizavimo ir atnaujinimo darbus

 

VĮ „Visagino energija" įgyvendina du Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) dalinai finansuojamus projektus: VP2-4.2-ŪM-K-03-009 "VĮ "Visagino energija" šilumos tiekimo tinklų modernizavimas" ir VP2-4.2-ŪM-K-04-001 "VĮ "Visagino energija" šilumos  tinklų atnaujinimas". Projektai vykdomi pagal 2007 - 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" energetikos infrastruktūros vystymo priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra". Bendra ERPF skirta finansinė parama šių projektų įgyvendinimui siekia 958,9 tūkst. eurų (3,3 mln. Lt) be PVM, tai sudaro apie 45% projektų įgyvendinimui reikalingų lėšų. Likusias lėšas skiria VĮ „Visagino energija".

Projektų statybos darbus vykdo jungtinė dviejų rangovų komanda - UAB „Alvora" ir UAB „Šiaulių plentas". Projektų darbų metu nuo 2014 m. balandžio mėn. iki 2015 m. rugsėjo mėn. bus rekonstruoti ir atnaujinti keturi Visagino šilumos tinklų ruožai:

·           2014 m. balandžio - gegužės mėn. rekonstruotas ruožas Parko g. nuo šilumos kameros ŠK-18/5 (priešais kultūros centrą „Draugystė") iki ŠK 18/7 (šalia savivaldybės pastato, priešais gyv. namą Parko g. 12);

·           2014 m. gegužės - rugpjūčio mėn. rekonstruotas ruožas Partizanų - Vilties g. nuo ŠK-37/4 (priešais gyv. namą Partizanų g. 4) iki Vilties g. 23, nuo Partizanų g. 4 iki Partizanų g. 10 ir nuo ŠK-37/7 (tarp gyv. namų Visagino g. 16 ir Vilties g. 7) iki gyv. namo Visagino 16a;

·           2014 m. birželio - rugsėjo mėn. bus rekonstruotas ruožas Festivalio g. nuo ŠK-22 (priešais Visagino I mkr. turgų) iki gyv. namo Festivalio g. 6;

·           2015 m. gegužės - rugsėjo mėn. rekonstruojamas ruožas Taikos pr. nuo praeinamojo tunelio kitoje Taikos pr. pusėje (taip vadinamas taškas „A" pakeliui į Visagino sporto centrą) iki ŠK-39 (tarp pastato Taikos pr. 4 (cerkvė) ir gyv. namo Taikos pr. 6).

  Numatyta rekonstruoti apie 5 kilometrus įvairaus diametro (arba virš 11 km sutartinio 100 mm diametro) senų susidėvėjusių, šiuolaikinių reikalavimų nebeatitinkančių vamzdynų su priklausiniais (nejudamos atramos, kompensatoriai, uždaromoji armatūra ir pan.). Senieji vamzdžiai bus keičiami naujais moderniais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, kurių ilgaamžiškumas yra ne mažiau kaip 30 metų, taip siekiant gerinti šilumos tinklų būklę, užtikrinti patikimesnį šilumos tiekimą vartotojams bei mažinti šilumos energijos nuostolius.

Keičiant vamzdynus bus įgyvendinamos ir Kauno technologijos universiteto mokslininkų parengtos VĮ „Visagino energija" šilumos tinklų diametrų optimizavimo rekomendacijos - numatytose tinklų vietose pakeičiant vamzdynų diametrus į optimizuotus (mažesnio diametro). Projektais taip pat numatyta iškelti tranzitinius šilumos tinklus iš gyvenamųjų namų Vilties g. ir Festivalio g. rūsių į išorę, taip bus sukeliama mažiau nepatogumų gyventojams ir nesusipratimų ar neaiškumų eksploatuojant šilumos tinklus, užtikrintas laisvas priėjimas prie jų bet kuriuo paros metu.

Rangovai įsipareigojo darbų metu neardyti pagrindinių kelių dangos, vamzdynai bus klojami taikant pažangias technologijas - „prastūmimo" būdu. Taip pat - baigus statybos darbus rangovai sutvarkys aplinką, atstatys išardytas dangas, žaliąsias zonas.

Akivaizdu, kad bet kokie statybos, žemės kasimo ir kiti panašūs darbai, statybinės technikos naudojimas sukels laikinų nepatogumų šalia darbų vietos gyvenantiems miestiečiams ir įvairių įstaigų darbuotojams, tačiau reikia suprasti ir įsisąmoninti, kad šilumos tinklų rekonstrukcija yra atliekama visų visaginiečių labui.

Todėl kviečiame visus būti pakantiems ir geranoriškai atsižvelgti į laikinus nepatogumus, juolab, kad darbų metu bus stengiamasi kuo mažiau apriboti miestiečių judėjimo laisvę, sukelti kuo mažiau trikdžių, bus įrengiami laikini praėjimai, tilteliai, pakeistos privažiavimo/pravažiavimo schemos pastatant tam skirtus kelio ženklus, bus užtikrintas specialiųjų tarnybų transporto privažiavimas, iškasos bus aptveriamos, siekiant užtikrinti praeivių saugumą.